ភាសាខ្មែរ
 សូមជម្រាបជូនអតិថិជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា
សារមន្ទីរសព្វទស្សន៍អង្គរនឹងត្រូវបិទសម្រាកមួយថ្ងៃ​​នៅថ្ងៃទី៤ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ។